Onze Engagement - Fair Future Multivision!

Het principe van duurzaamheid: een multi-visie evenement voor scholieren.

Waschbär Eco-shop heeft in 2011 en 2012 met € 35.000,- het project "Fair Future" van de VN-decade „Educatie voor duurzame ontwikkeling“ ondersteund. In deze voorlichtingscampagne, georganiseerd door Multivision e.V., wordt scholieren getoond hoe zij hun eigen ecologische voetafdruk kunnen verkleinen. Want wij, West Europeanen, leven als het ware op “te grote voet”. Wij leven op kosten van de armere regio's van de wereld en ten koste van toekomstige generaties.

Om een eerlijkere toekomst voor iedereen te garanderen, moeten wij onze levensstijl veranderen. Dit evenement geeft de jeugd suggesties hoe ze in het dagelijks leven, door duurzaam te leven, al veel in beweging kunnen brengen. Hier worden mogelijkheden getoond om beslissingen voor de toekomst te maken en daarbij in te schatten hoe het eigen handelen invloed heeft toekomstige generaties of op het leven in andere wereldregio´s. Met behulp van het rekenmodel "ecologische voetafdruk" leren de jongeren hun eigen levensstijl te beoordelen.

Vanwege deze samenwerking is Waschbär voor het MKB Award genomineerd

We zijn erg er trots op, dat wij door deze samenwerking en onze betrokkenheid bij Licherode voor onze engagement bij twee projecten van de VN-decade voor educatie in duurzaam handelen, geëerd zijn. De school actie "Fair Future" en het milieueducatie centrum Licherode maken scholieren bewust voor het duurzaam handelen. Waschbär ondersteunt beide projecten met een bedrag van 50.000 euro. De middenstandsprijs voor sociale verantwoordelijkheid in Baden-Württemberg promoot vrijwillige, boven hun normale bedrijfsactiviteit uitstijgende, inzet van kleine en middenstandsondernemingen. 205 bedrijven deden mee voor de prijs 2011. Waschbär Eco-Shop behoort dit jaar in de derde categorie (ondernemingen met 150 – 500 werknemers), tot de 5 voorbeeldigste bedrijven. De prijsuitreiking was onderdeel van een persoonlijke ontmoeting met bisschop Gebhard Fürst en staatssecretaris Ingo Rust MdL in "Haus der Wirtschaft" in Stuttgart.

Meer informatie m.b.t. het multivision project vind je op: multivision.info