Duurzaamheidsbericht 2015/2016

In de zomer van 2016 hebben we een grote enquête gehouden over duurzame aspecten. Het doel was uit te vinden, wat alle mensen die aan Triaz geïnteresseerd zijn (o.a. medewerkers, zakelijke partners en onze klanten) in het kader van duurzaamheid bijzonder belangrijk vinden - daarop het interne duurzaamheidsmanagement af te stemmen en erover te berichten. Nu is het duurzaamheidsbericht in overeenstemming met de GRI (Global Reporting Initiative)-richtlijnen verschenen. Daarin brengen we verslag uit over de wezenlijke aspecten:

  • Maatschappelijk engagement: het ondersteunen van scholing voor kinderen en jongeren met betrekking tot duurzaamheid: belevings-speelplaats "Nistplatz", opleiding "Wirtschaft neu denken" aan de Alanus- Hochschule, lezingen…
  • Duurzaam productassortiment: milieuvriendelijke productieprocessen en verpakkingsmateriaal
  • Klimaatverandering: milieumanagement/energiemanagement en CO2 neutraliteit door vermindering en compensatie van CO2
  • Economische stabiliteit op lange termijn: privacybescherming, omgang met data met betrekking tot reclame
  • Sociale arbeidsomstandigheden: bestaansminimumloon, optreden tegen kinder- en dwangarbeid en samenwerkingsverbanden met leveranciers
Duurzaamheidsbericht 2015/2016

Deze afgeleide aspecten vormen de basis voor de drie hoofdstukken van het bericht. In het hoofdstuk „Sociale verantwoordelijkheid“ informeert de firma over het maatschappelijke engagement in de bereiken duurzame opleiding voor jongeren en de initiatieven ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. Het hoofdstuk „Ecologische verantwoordelijkheid“ gaat over de thema's duurzaam productassortiment en klimaatbescherming. In het hoofdstuk „Economische verantwoordelijkheid“ bericht de Triaz Group over hoe ze haar idee van een economie die de mensen dient, samen met haar Stakeholdern, in daden omzet.

Mocht je meer willen weten, dan kun je ons Duitstalige duurzaamheidsbericht hier lezen. Mocht je vragen of opmerkingen hebben omtrent het bericht? Schrijf ons je feedback of vragen aan: klantenservice@waschbaer.nl en vermeld in het onderwerp dat het om ons duurzaamheidsbericht gaat.

Hier kun je het duurzaamheidsbericht lezen PDF-Format