Fair Wear Foundation – controle en sociale audits!

Wat houdt een audit in?

Als lid van de Fair Wear Foundation - hebben wij een Code of Conduct opgesteld voor onze producenten en leveranciers, die jaarlijks wordt gecontroleerd en bewaakt. Tevens richten de Fair Wear Foundation en Triaz Group een gemeenschappelijk monitoringmethode op, zodat de arbeidsomstandigheden nog systematischer gecontroleerd worden d.m.v. sociale audits. De resultaten worden jaarlijks gepubliceerd in een sociaal rapport van de Fair Wear Foundation.

Een audit dient er voor ter plaatse een indruk te krijgen of aan bepaalde eisen wordt voldaan. Bij een sociale audit gaat het om de controle van sociale normen. Dit wordt gedaan aan de hand van interviews met werknemers en management, een bedrijfsbezichtiging en een controle van documenten. De audits worden gedaan door een speciaal hiervoor opgeleid team van auditoren. Dit team bestaat uit 3 experts uit het betreffende land, die de taal beheersen en die de voorwaarden en wetten kennen.

Interview met Hanna Leicht

Hannah Leicht werkt bij Waschbär in de afdeling Duurzaamheid. Zij is verantwoordelijk voor het lidmaatschap van de Fair Wear Foundation en zorgt ervoor dat onze leveranciers en producenten werken volgens de normen van Fair Wear Foundation. Daarnaast bezoekt zij onze leveranciers en producenten lokaal om sociale audits uit te voeren.

Welke taken heb je bij het uitvoeren van een audit?

Ik begeleid alle leveranciers en producenten bij de voorbereiding op een audit. Als het kan, ben ik er ook bij. Zo ook bij een van de laatste audits in een confectieatelier in Bosnie, waar veel van onze Enna Basic artikelen worden geproduceerd.

Weten de producenten vooraf dat er een audit gaat plaatsvinden?

Ja, we kondigen een audit altijd aan. Dat hoort volgens ons bij een samenwerking op basis van partnerschap. Natuurlijk is een audit altijd een momentopname. Daarom bestaat er een optie om bezwaar in te dienen. De werknemers kunnen ten alle tijden telefonisch of per e-mail contact zoeken om zo´n bezwaar in te dienen.

Wat is het doel van een audit?

De confectieateliers worden op 8 aspecten, opgesteld door de Fair Wear Foundation, gecontroleerd. Daarnaast worden verbeterpunten beschreven en de daartoe dienende maatregelen. Bij onze audits is het grootste thema vaak veiligheid op de werkvloer. Ook overuren en de betaling hiervan zijn vaak een onderwerp, omdat de Fair Wear Foundation een minimum loon voorschrijft, wat meestal hoger is dan het in het land geldende mimimum loon.

Hoe worden de genomen maatregelen tot verbetering gecontroleerd?

Alle afwijkingen in verhouding tot onze sociale standaard worden schriftelijk vastgelegd. Bij de evaluatie aan het einde van de audit wordt samen met de producent een tijdsplan opgesteld, waarbinnen de verbeteringen moeten worden doorgevoerd. Na de audit blijf ik constant met de leverancier in contact, zodat deze kan laten zien dat zaken inderdaad verbeterd zijn. Als de controle vanuit Freiburg lastig bljkt, wordt dit door de lokale auditoren ondersteund. Daarnaast wordt na 3 jaar het bedrijf weer gecontroleerd

Wat heeft op jou de meeste indruk gemaakt tijdens een audit?

Het effect van een audit! Hoe onze leverancier verbeteringen doorvoert en scholingsmaatregelen treft. Daarmee groeit het bewustzijn voor de rechten van de werknemer!