Gezichtszeep, 75 g
KALSAKA
€ 7,95
(100 g = € 10,60)
Artisanale zeep
KALSAKA
€ 7,95
(100 g = € 10,60)
Douchezeep, 75 g
KALSAKA
€ 7,95
(100 g = € 10,60)
Douchezeep munt & salie, 65 g
GOLCONDA
€ 4,50
(100 g = € 6,92)
Huishoudzeep, 400 g
sonett
€ 3,95
(100 g = € 0,99)
Antiochia zeep 150 g
Zhenobya
€ 4,95
(100 g = € 3,30)
Mardin zeep, 150 g
Zhenobya
€ 4,95
(100 g = € 3,30)
Nablus zeep, 150 g
Zhenobya
€ 4,95
(100 g = € 3,30)