Zeep-hartje, 65 g
-20%
Speick
€ 2,50€ 2,00
(100 g = € 3,08)
Huishoudzeep, 400 g
sonett
€ 3,95
(100 g = € 0,99)
Antiochia zeep 150 g
Zhenobya
€ 4,95
(100 g = € 3,30)
Mardin zeep, 150 g
Zhenobya
€ 4,95
(100 g = € 3,30)
Nablus zeep, 150 g
Zhenobya
€ 4,95
(100 g = € 3,30)
Savion Argan-olie-zeep 80 g
Savion
€ 6,50
(100 g = € 8,13)
Savion Solezeep 85 g
Savion
€ 6,50
(100 g = € 7,65)
Kamelenmelkzeep, 120 g
Zhenobya
€ 4,95
(100 g = € 4,13)