Zintuigen-ontdekkingsspeeltuin in Freiburg: Nistplatz!

Wat is het?

Het idee, om met ervaringsgebieden de zintuiglijke waarneming te stimuleren, komt van Hugo Kükelhaus (1900-1984). Deze kunstenaar, pedagoog en filosoof uit Soest ontwikkelde, op basis van ervaring, het concept dat in onze technische industriële maatschappij de nadruk op het intellect leidt tot zintuiglijke ervaringsvermindering. Er ontstaat een mentale, fysieke en psychische onbalans. Ook Aristoteles erkende: " Er is niets in het verstand, dat niet eerst in de zinnen is geweest".

Kükelhaus ontwierp speciale stations waar bezoekers hun veelal ongebruikte, in slaap gevallen vermoeide zintuigen op speelse wijze konden ervaren en herontdekken. Net als Rudolf Steiner ging hij uit van meer dan de vijf traditionele zintuigen. Met afgewogen zintuigwaarneming zonder overstimulatie kunnen de zintuigen zich gezond ontwikkelen. Kükelhaus schrijft: "De menselijke evolutie wordt door een omgeving optimaal bevorderd, welke een variatie aan goed gedoseerde prikkels bevatten (…) Verandering van omgeving is een levensvoorwaarde.".

De zintuiglijke ontdekkingsspeeltuin schoolt de zintuiglijke waarnemingen van kinderen, jongeren en volwassenen, waardoor een verscherp bewustzijn ontstaat, ook voor onze leefomgeving. Met al uw zintuigen alert door het leven gaan en bewust met dingen omgaan, onderstreept zowel het idee van het park “Mundenhof”, alsmede de filosofie van Waschbär Eco-Shop.

Het idee voor ontdekkingsspeeltuin

Het idee, om een ontdekkingsspeeltuin voor zintuigen voor Freiburg te initiëren en te realiseren, ontstond tijdens de voorbereidingen voor ons 25 jarig jubileum. Natuurlijk willen wij met dit project ook onze verbondenheid met ons vestigingsplaats Freiburg tonen. Wij waren heel blij, dat ons plan enthousiast bij de gemeentelijke instanties ontvangen werd! Samen met het stadsbestuur hebben wij, voor de realisatie van een ontdekkingsspeeltuin een geschikte locatie gevonden om het te bouwen: het bekende dier- en natuur themapark Mundenhof. Een centraal gelegen, voormalige lokale mestplaats in de Mundenhof is voor de uitvoering van de ontdekkingsspeeltuin ter beschikking gesteld. Nogmaals onze enorme dank hiervoor!

Parcours Station

Wat waren we van plan? Of: van een mestplaats naar een nestplaats

Op de Mundenhof wordt op de voormalige mestplaats een ontdekkingsspeeltuin voor zintuiglijke waarnemingen gebouwd. Van de mestplaats naar de nestplaats.

De oude mestplaats ligt centraal in de Mundenhof en wordt sinds lange tijd niet meer gebruikt. Het was ooit het hart van de boerderij en wordt nu door prachtige lindebomen omgeven. Vroeger werd hier de mest van de dieren verzameld en weer over de velden verstrooit, als bemesting. Door deze bijdrage ontstonden nieuwe voedselgewassen voor mens en dier – de kringloop was voltooid. De nieuwe ontdekkingsspeeltuin voor de zintuiglijke waarneming wil op deze vroegere mestplaats dit doel opnieuw doorzetten. De bezoekers mogen hier al hun dagelijkse stress zien kwijt te raken door op diverse stations hun zintuigen opnieuw te ontwikkelen en op te frissen, om zodoende gesterkt en met scherpere zintuigen van de veelzijdigheid van de Mundenhof te kunnen genieten. De ontdekkingsspeeltuin is dé interactieve zintuiglocatie voor kinderen, jongeren en volwassenen, welke zich spelenderwijs via de veelzijdige stations, met verschillende zintuiggebieden, kunnen bezighouden

De ontdekkingsspeeltuin met de eerste acht stations

In het voorjaar van 2012 zijn wij, gezamenlijk met de projectkunstenaars Hansjörg Palm en Jürgen Grieger-Lempelius, begonnen met de installatie van de acht stations:

Kaart belevingsspeelplaats

De verschillende speelmogelijkheden

Belevingsspeelplaats station

NistNest - Voor het evenwicht- en bewegingsgevoel

In het midden van dit station is een groot nest van zwarte acacia's gebouwd. Het nodigt iedereen uit om te balanceren en te klimmen. Aan de binnenkant van het nest vormen lange touwen als een net een holle vlakte. De ondergrond onder het NistNest bestaat uit val beschermend grind. In het nest ligt een groot ei (EinEi).
Belevingsspeelplaats station

EinEi - Voor het gehoor en het leefgevoel

Een ei op de Mundenhof is niet uniek, maar dit is een enorm “EinEi” en er mag overheen gelopen worden. Hoe voelt het van binnen aan, zo kort voor het uitkomen? Zoemt men glissando (van de ene toon naar andere zoemen), dan kan de toon gevonden worden, die van de ruimte wordt overgedragen op het gehele lichaam van degene die zoemt..
Belevingsspeelplaats station

FeuerFang – voor de warmte-, beweging- en smaakzintuigen

Een vuurschaal in het midden met eromheen boomstam krukken en een wand van verkoolde vervormde boomstammen vormen de vuurplaats. Hier mag, onder toezicht, vuur gemaakt en stokbrood gebakken worden. Voor de voorbereiding staat daarvoor een rustiek houten tafel ter beschikking, waarop het graan voor het deeg met een handmolen kan worden gemalen..
Belevingsspeelplaats station

FlowForms – voor de bewegingszin en het gehoor

Door een rij van ca. 7 kunststeen schalen stroomt water. De stenen schalen zijn symmetrisch gevormd. In de vorm van een acht deint het water ritmisch heen en weer, waarbij een pulserende klank ontstaat. Men kan de waterbeweging beïnvloeden, het pulseren stoppen en bewonderen hoe het deinen opnieuw begint.
Belevingsspeelplaats station

WindWumm - Voor de tastzin

Een groot liggend wijnvat is aan de ene zijde door een membraan bespannen. Aan de andere kant zit een gat. Wordt er zachtjes op de trommel geslagen, wervelt een krachtige luchtstoot over een grote afstand door de ruimte en raakt verrassend de andere kant.
Belevingsspeelplaats station

RiechRüssel – Voor de reukzin

Vijf openingen in een muur van het voormalige pomphuisje nodigen uit om aan geroken te worden gesnoven te worden. Beleef de stalgeuren van koeien, kippen, geiten, varkens, en lama´s. Verbazingwekkend komen door de geuren herinneringen omhoog – belevenissen uit de kindertijd komen weer terug.
Belevingsspeelplaats station

BildNachBild - Voor het zien

Gekleurde vlakken en vormen zijn op twee panelen zichtbaar. Kijk langere tijd naar het gekleurde vlak en concentreer u op een punt in het midden. Kijk nu naar het derde witte paneel en er verschijnt een oplichtend pulserend "nabeeld" in tegenovergestelde kleuren. Ook bewegingen veroorzaken een nabeweging. Als men naar de roterende spiraalschijf kijkt en daarna naar een vlak met een rustig patroon, dan verschijnt de spiraalbeweging in de tegengestelde richting.
Belevingsspeelplaats station

LebensLauf – Voor het bewegen

Met een doorsnede van ongeveer 12 meter is het Labyrinth van Chartes op de grond voor de ingang van de Nistplatz getekend. Het is een lange weg naar het midden en symboliseert daarmee de levensloop. Met het ervaren van de schoonheid en de keuze van de weg word je bewust en het draagt daartoe bij jezelf te komen, voordat je het ervaringsveld betreedt.
Belevingsspeelplaats station

Fantofon – Voor het horen

Bij de Nistplatz is het Fantofon bereik. Hier kan je met twee tegenoverliggende geluidsinstrumenten moeiteloos over 40 meter iets fluisteren naar de overkant.Een trechter versterkt het gelukd, de reuzenoren werken als een gehoorapparaat.
Belevingsspeelplaats station

MaxiMöbel – Voor de verhouding klein kind – volwassenen wereld

Een uitvergrootte tafel met twee stoelen laten zien hoe onze meubelen voor een driejarig kind in verhouding voelen. Op een van de stoelen klimmen of onder de tafel doorkijken roept een vroege herrinnering op. Hier kann elke volwassen weer even kind spelen en daarmee zijn zintuigen prikkelen.
Belevingsspeelplaats station

Houten bank - Voor de ecologische televisie

Binnenkort kunnen de bezoekers van de belevingsspeelplaats gaan zitten voor een 'ecologische televisie' en wel op onze nieuwe houten bank! Deze nieuwe bank wordt wel 2,30 meter lang. Dus gewoon lekker gaan zitten, heerlijk mensen kijken en genieten!