Nistplatz

Zintuigen-ontdekkingsspeeltuin in Freiburg: Nistplatz!

Wat is het?

Het idee, om met ervaringsgebieden de zintuiglijke waarneming te stimuleren, komt van Hugo Kükelhaus (1900-1984). Deze kunstenaar, pedagoog en filosoof uit Soest ontwikkelde, op basis van ervaring, het concept dat in onze technische industriële maatschappij de nadruk op het intellect leidt tot zintuiglijke ervaringsvermindering. Er ontstaat een mentale, fysieke en psychische onbalans. Ook Aristoteles erkende: " Er is niets in het verstand, dat niet eerst in de zinnen is geweest".

Kükelhaus ontwierp speciale stations waar bezoekers hun veelal ongebruikte, in slaap gevallen vermoeide zintuigen op speelse wijze konden ervaren en herontdekken. Net als Rudolf Steiner ging hij uit van meer dan de vijf traditionele zintuigen. Met afgewogen zintuigwaarneming zonder overstimulatie kunnen de zintuigen zich gezond ontwikkelen. Kükelhaus schrijft: "De menselijke evolutie wordt door een omgeving optimaal bevorderd, welke een variatie aan goed gedoseerde prikkels bevatten (…) Verandering van omgeving is een levensvoorwaarde.".

De zintuiglijke ontdekkingsspeeltuin schoolt de zintuiglijke waarnemingen van kinderen, jongeren en volwassenen, waardoor een verscherp bewustzijn ontstaat, ook voor onze leefomgeving. Met al uw zintuigen alert door het leven gaan en bewust met dingen omgaan, onderstreept zowel het idee van het park “Mundenhof”, alsmede de filosofie van Waschbär Eco-Shop.

Het idee voor ontdekkingsspeeltuin

Het idee, om een ontdekkingsspeeltuin voor zintuigen voor Freiburg te initiëren en te realiseren, ontstond tijdens de voorbereidingen voor ons 25 jarig jubileum. Natuurlijk willen wij met dit project ook onze verbondenheid met ons vestigingsplaats Freiburg tonen. Wij waren heel blij, dat ons plan enthousiast bij de gemeentelijke instanties ontvangen werd! Samen met het stadsbestuur hebben wij, voor de realisatie van een ontdekkingsspeeltuin een geschikte locatie gevonden om het te bouwen: het bekende dier- en natuur themapark Mundenhof. Een centraal gelegen, voormalige lokale mestplaats in de Mundenhof is voor de uitvoering van de ontdekkingsspeeltuin ter beschikking gesteld. Nogmaals onze enorme dank hiervoor!

Wat waren we van plan? Of: van een mestplaats naar een nestplaats

Op de Mundenhof wordt op de voormalige mestplaats een ontdekkingsspeeltuin voor zintuiglijke waarnemingen gebouwd. Van de mestplaats naar de nestplaats.

De oude mestplaats ligt centraal in de Mundenhof en wordt sinds lange tijd niet meer gebruikt. Het was ooit het hart van de boerderij en wordt nu door prachtige lindebomen omgeven. Vroeger werd hier de mest van de dieren verzameld en weer over de velden verstrooit, als bemesting. Door deze bijdrage ontstonden nieuwe voedselgewassen voor mens en dier – de kringloop was voltooid. De nieuwe ontdekkingsspeeltuin voor de zintuiglijke waarneming wil op deze vroegere mestplaats dit doel opnieuw doorzetten. De bezoekers mogen hier al hun dagelijkse stress zien kwijt te raken door op diverse stations hun zintuigen opnieuw te ontwikkelen en op te frissen, om zodoende gesterkt en met scherpere zintuigen van de veelzijdigheid van de Mundenhof te kunnen genieten. De ontdekkingsspeeltuin is dé interactieve zintuiglocatie voor kinderen, jongeren en volwassenen, welke zich spelenderwijs via de veelzijdige stations, met verschillende zintuiggebieden, kunnen bezighouden

Terug naar boven