Entrepreneurs For Future

Entrepreneurs For Future: Waschbär zet zich in voor klimaatbescherming

Kort samengevat: Waschbär geeft al jaren het goede voorbeeld op het gebied van klimaatbescherming en pleit nu samen met andere bedrijven voor nieuwe politieke randvoorwaarden voor onmiddellijke en betere klimaatbescherming. Daarom hebben we als deelnemer van de Freiburger alliantie voor klimaatactie en de Entrepreneurs For Future een verklaring ondertekend om solidariteit te tonen met de doelstellingen van de Fridays For Future-beweging. Het door de Duitse regering besloten klimaatpakket is niet voldoende om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Daarom eisen we, samen met vele andere ondernemingen als Entrepreneurs For Future, het pakket te verbeteren en politieke randvoorwaarden te scheppen, die snelle en effectieve klimaatbescherming mogelijk maken. Dit is de enige manier om in 2035 klimaatneutraal te zijn en de doelstelling van 1,5 graad te halen.

Opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graad Celsius

Sinds 2018 demonstreren jongeren over de hele wereld iedere vrijdag onvermoeibaar voor het klimaat, naar het voorbeeld van de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. “Fridays For Future” eist van de regering uitgebreide en snelle maatregelen om de opwarming van de aarde te reduceren tot maximaal 1,5 graad Celsius. Klimaatwetenschappers zijn het erover eens dat met een opwarming van meer dan 1,5 graden Celsius de gevolgen voor onze planeet verstrekkend en onomkeerbaar zijn. Het smelten van gletsjers, het ontdooien van de permafrost of lange periodes van droogte, om maar een paar voorbeelden te noemen, zullen de leefomstandigheden op aarde drastisch veranderen.

Nieuwe politieke randvoorwaarden voor klimaatbescherming

Waschbär is ervan overtuigd dat niemand ten aanzien van deze ecologische uitdagingen werkeloos hoeft toe te kijken. Iedereen kan met kleine veranderingen in de alledaagse handelingen zijn steentje bijdragen. Maar dat alleen is niet genoeg. Met het oog op de klimaatcrisis zijn dringend consequente maatregelen nodig vanuit de politiek! Daarom ondersteunen verschillende sociale groepen, waaronder Entrepeneurs For Future, “Fridays For Future” in de strijd voor een beter klimaatbeleid.

Entrepreneurs For Future bij de klimaatstaking in Freiburg
De Entrepreneurs For Future bij de klimaatstaking in Freiburg
Het Waschbär-team en de bedrijfsleiding bij de klimaatstaking
Waschbär was erbij: het Waschbär-team en de bedrijfsleiding

Waschbär is een Entrepreneur For Future

“Fridays For Future” wordt inmiddels ondersteund door vele organisaties uit onze samenleving, waaronder het bedrijfsleven. In Duitsland hebben verschillende ondernemers hun krachten gebundeld als Entrepeneurs For Future (E4F). E4F zijn ondernemingen die zich al langer inzetten voor klimaatbescherming met innovatieve producten, technologieën, diensten en bedrijfsmodellen. Wij behoren ook tot de Entrepeneurs For Future en hebben de E4F-verklaring ondertekend om solidariteit te tonen met de doelstellingen van “Fridays For Future”. Tevens hebben we ons aangesloten bij de Freiburger alliantie voor klimaatactie.

Waschbär was vertegenwoordigd bij de grote klimaatstaking

Met het oog op de VN-klimaattop in New York had “Fridays For Future” op 20 september 2019 opgeroepen tot een wereldwijde actiedag voor klimaatbescherming. In Duitsland kwam ook deze dag de Duitse regering in Berlijn bijeen, om een akkoord te sluiten omtrent een pakket klimaatmaatregelen. Alleen al in Duitsland zijn 1,4 miljoen mensen, van alle leeftijden en uit vele lagen van de bevolking, de oproep gevolgd om de regering duidelijk te maken dat ze het klimaatakkoord van Parijs moeten naleven.

Waschbär heeft ook deelgenomen aan de grote klimaatstaking in Freiburg (onze hoofdvestiging) en in Berlijn (nevenvestiging). Alle leden van het Waschbär-team die de demonstratie wilden bijwonen, waren vrijgesteld van het werk. Samen met medewerkers van andere lokale en regionale ondernemingen hebben wij gedemonstreerd onder de vlag van Entrepeneurs for Future voor een beter en rechtvaardig klimaatbeleid.

Terug naar boven