Soil & More

Klimaatbescherming met Soil & More Impacts

In het kort: Wij hebben ons tot doel gesteld, onze CO₂-emissie zo veel mogelijk te reduceren. Om de CO2-uitstoot te compenseren, die tijdens het transport van onze pakketten (inclusief de retourzendingen) ontstaat, ondersteunen we geselecteerde klimaatprojecten. Sinds 2006 is onze complete firma CO₂-neutraal. Bij het vaststellen van de CO₂-balans en -compensatie, werken we samen met Soil & More Impacts (SMI).

Als milieubewuste verzendhandel hebben we de aanspraak alle onderdelen van onze firma zo duurzaam mogelijk vorm te geven. In 2005 verstuurden we de eerste klimaatneutrale pakketten, sinds 2006 is de hele Triaz Group, waartoe Waschbär Eco-Shop behoort, CO₂-neutraal.

CO₂-emissies reduceren en natuurlijke hulpbronnen ontzien binnen ons eigen bedrijf

Wij betrekken uitsluitend groene stroom van de Naturstrom AG en EWS ElektrizitätsWerke Schönau - deze staan voor duurzame energie zonder kernenergie en klimaatvriendelijk. Waar mogelijk maken we voor de verlichting gebruik van led-lampen, die in vergelijking met traditionele TL-verlichting ca. 40 procent minder stroom verbruiken. Sinds 2017 betrekken we bovendien bio-gas van de electriciteitscentrale in Schönau. Om waardevolle natuurlijke hulpbronnen te ontzien en CO₂-emissies te reduceren, gebruiken we uitsluitend recyclingpapier. Onze folders zijn bovendien met het keurmerk "Blaue Engel" gecertificeerd. Ook letten we op afvalscheiding en streven naar het hergebruik van grondstoffen.

Waschbär is CO₂-neutraal – wat betekent dat?

Wij streven voortdurend naar het verminderen van onze CO₂-emissies. Bij alle emissies die niet te vermijden zijn, dragen we zorg voor een compensatie. Voor een alomvattende CO₂-balans hebben we in de laatste jaren een databank ontwikkeld, waarin alle posten geregistreerd worden die CO₂-uitstoot veroorzaken. We houden -naast de CO₂-uitstoot van de pakketverzending, rekening met de emissiewaardes van energie-, water- en intern materiaalverbruik, afval en dienstreizen. Zelfs het woon/werkverkeer van onze medewerkers nemen we mee in de opmaak van de balans. Immers maakt het op het totaalplaatje een verschil, of de weg fietsend, met het openbaar vervoer of per auto afgelegd wordt. Onze berekende CO2-voetafdruk compenseren we vervolgens door investeringen in geselecteerde klimaat-beschermende projecten.

Soil & More Impacts: een sterke partner in bodem- en klimaatbescherming

Wij werken samen met Soil & More Impacts (SMI). Het advies-team uit Hamburg heeft zich gespecialiseerd op zowel de speerpunten bodemvruchtbaarheid en compostering als het thema ontwikkeling en omzetting van duurzaamheidsstrategieën in de landbouw- en levensmiddelbranche. Soil & More helpt boeren uit verschillende werelddelen bij het instandhouden van een gezonde bodem door composteerprojecten. Compost verrijkt de bodem met waardevolle voedingsstoffen en bindt tegelijkertijd CO₂-emissies, die anders in de lucht zouden ontwijken.

Transparantie speelt een belangrijke rol bij het certificeringsproces tot CO₂-neutrale onderneming: voor het opmaken van de CO₂-balans, die elk jaar opnieuw berekend wordt, kijkt Soil & More ook bij ons in de firma nauwkeurig rond. Alle relevante data worden, in nauwe uitwisseling met ons, op correctheid gecontroleerd. De berekende en niet vermijdbare emissies vereffenen we middels financiele ondersteuning van ons eigen project in China voor biologische zijdeteelt.

Met CO₂-emissies bedoelen we CO₂e (= koolstofdioxide-equivalenten), omdat er naast koolstofdioxide nog andere broeikasgassen voorkomen, zoals methaan en lachgas, die we betrekken bij het opmaken van de balans, volgens de richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol.