Model mit Walk-Overshirt - terra

De kwaliteitsstandaards en materiaaleisen die Waschbär aan het assortiment stelt

Waschbär biedt producten aan, die een duurzaam handelen in het dagelijks leven mogelijk maken. Maar aan welke eisen moet een artikel voldoen, voordat wij het in ons assortiment opnemen? Welke ecologische en sociale eisen stellen wij nou eigenlijk precies? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, hebben we een uitgebreid kwaliteitssysteem ontwikkeld. Dit systeem houdt naast de functionaliteit rekening met duurzaamheid, hoogwaardigheid van producten en vooral ook de eco-sociale kwaliteit.

Uitgebreide materiaaleisen en sociale standaards

De kern van deze qualiteitsstrategie vormen onze strenge voorwaarden aan het materiaal en de zelfontwikkelde artikelpassen, die we door de jaren heen binnenshuis ontwikkeld hebben en voortdurend verbeteren. In onze materiaalvoorwaarden definiëren we, welke eisen we ten aanzien van het materiaal, de herkomst van de grondstoffen, de productie, eventuele residuen en de arbeidsomstandigheden stellen. Deels baseren deze voorwaarden op de criteria van onafhankelijke duurzame keurmerken en – organisaties, alsook certificeringen en (kwaliteits)waarmerken, zoals GOTS, Bioland, BDIH, eco INSTITUT of Fairtrade. Bindend voor al onze leveranciers, zijn onze sociale standaards, die op de Kernnormen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO en de verklaring van de rechten van de mens van de VN berusten. De naleving van deze standaards moeten onze leveranciers middels certificeringen, gedragscodes of eigen verbintenissen bevestigen.

Van grondstof tot eindproduct: artikelpassen lichten de complete productie door.

Het naleven van onze uitgebreide materiaalvoorwaarden waarborgen we via onze zelfontwikkelde artikelpassen. Middels deze ‚paspoorten‘ kijken we naast de gebruikelijke productkenmerken ook naar de sociale en ecologische eigenschappen van een artikel. De passen nemen alle productiestappen onder de loep, van de herkomst van de grondstoffen tot de fabricage. Elke leverancier of producent moet deze artikelpas invullen. Als het betreffende product aan onze eisen voldoet, keuren we het intern op deugdelijkheid en kwaliteit en halen al naar gelang deskundig advies en analyse van schadelijke stoffen van onafhankelijke laboratoria.

Het Waschbär-assortiment is zeer groot/uitgebreid. Om onze strenge voorwaarden voor alle bereiken/categoriën te waarborgen, hebben we specifieke criteria uitgewerkt. Meer informatie over de betreffende productfilosofie vind je in de afzonderlijke productcategoriën.

Terug naar boven