Soil & More

Waschbär is een klimaatneutrale onderneming

In het kort: Onze firma is sinds 2006 CO₂-neutraal. Wij hebben ons tot doel gesteld, onze CO₂-emissie zo veel mogelijk te reduceren. De CO₂-uitstoot, die we niet kunnen vermijden, compenseren we door middel van ons biologische zijde-project in China. De organisatie Soil & More Impacts (SMI) ondersteunt ons bij het vaststellen van de CO₂-balans en -compensatie, om een klimaatneutrale onderneming te kunnen zijn.

Wellicht heb je je wel eens afgevraagd welke variant, de plaatselijke detailhandel of een postorderbedrijf, klimaatvriendelijker is. Een studie van het Duitse Clean Tech Instituts (DCTI) uit het jaar 2015 geeft aan dat online bestelde producten tot 35 % minder CO₂-uitstoot genereren, dan die in een winkel. De reden hiervoor, is het gezamelijke transport van pakketten voor meerdere ontvangers ten opzichte van het autotransport door individuele klanten. Dit is bemoedigend voor ons, maar verandert niets aan het feit dat ons bedrijf CO₂-uitstoot genereert.

Wat doet Waschbär om een klimaatneutrale onderneming te zijn?

In 2005 verstuurden we de eerste klimaatneutrale pakketten. Als milieubewust postorderbedrijf hebben we echter de aanspraak álle onderdelen van onze firma zo duurzaam mogelijk vorm te geven. Wij betrekken daarom uitsluitend groene stroom van de Naturstrom AG en EWS Schönau. Sinds 2017 betrekken we bovendien bio-gas van de electriciteitscentrale in Schönau. In onze gebouwen maken we waar mogelijk gebruik van led-lampen voor de verlichting, die in vergelijking met traditionele TL-verlichting ca. 40 % minder stroom verbruiken. Om waardevolle natuurlijke hulpbronnen te ontzien en CO₂-emissies te reduceren, gebruiken we enkel recyclingpapier. Onze folders zijn bovendien met het keurmerk "Blaue Engel" gecertificeerd. Natuurlijk letten we op afvalscheiding en streven naar het hergebruik van grondstoffen.

Als klimaatneutrale onderneming zorgen we ervoor dat alle emissies die we niet kunnen vermijden, worden gecompenseerd. Daarnaast streven wij voortdurend naar het verminderen van onze CO₂-emissies. Voor een alomvattende CO₂-balans hebben we in de laatste jaren een databank ontwikkeld, waarin alle posten geregistreerd worden die CO₂-uitstoot veroorzaken. We houden naast de CO₂-uitstoot van de pakketverzending, rekening met de emissiewaardes van energie-, water- en intern materiaalverbruik, afval en dienstreizen. Zelfs het woon/werkverkeer van onze medewerkers nemen we mee in de opmaak van de balans. Immers maakt het op het totaalplaatje een verschil, of de weg fietsend, met het openbaar vervoer of per auto afgelegd wordt. Als klimaatneutrale onderneming compenseren we al deze geregistreerde klimaatschadelijke emissies.

Hoe werkt CO₂-compensatie bij Waschbär?

Onze partner voor klimaatbescherming is Soil & More Impacts (SMI). SMI ontwikkelt duurzaamheidstrategieën voor de voedings- en landbouwindustrie en richt zich met name op bodemvruchtbaarheid, compostering en vermindering van de CO₂-uitstoot in de landbouw. SMI treedt ook op als onze compensatiedienstverlener, ondersteunt ons in de CO₂-boekhouding en zorgt ervoor dat onze emissies correct worden gecompenseerd. Soil & More helpt boeren uit verschillende werelddelen bij het instandhouden van een gezonde bodem door composteerprojecten. Compost verrijkt de bodem met waardevolle voedingsstoffen en bindt tegelijkertijd CO₂-emissies, die anders in de lucht zouden ontwijken.

Transparantie speelt een belangrijke rol bij het certificeringsproces voor een klimaatneutrale onderneming: voor het opmaken van de CO₂-balans, die elk jaar opnieuw berekend wordt, kijkt SMI ook bij ons in de firma nauwkeurig rond. Alle relevante data worden, in nauwe uitwisseling met ons, op correctheid gecontroleerd. De berekende en niet vermijdbare emissies compenseren we middels financiële ondersteuning van klimaat-beschermende projecten. Hiervoor zijn we nieuwe wegen ingeslagen.

Klimaatbescherming door ons eigen compensatieproject: biologische zijde uit China

Inmiddels compenseren we onze uitstoot met ons eigen project voor de productie van biologische zijde in China. Al jarenlang hebben we kleding in ons assortiment, die van deze biologische zijde gemaakt is. Sinds 2016 zijn we partner in dit project, om ook op lange termijn de productie van biologische zijde te kunnen garanderen. Ons doel is om een voorbeeldproject op te bouwen, dat dient als model voor de productie van biologische zijde in China. Het project is bedoeld om aan te tonen dat duurzaam beheer niet alleen mogelijk, maar ook economisch zinvol is en bij kan dragen aan klimaatbescherming.

Het project in de provincie Sichuan omvat vijf dorpen en ongeveer 160 kleine boeren die leven van het kweken van moerbeirupsen. Het voedsel voor de rupsen, de bladeren van moerbeibomen, worden door de boeren biologisch geteeld zonder pesticiden en kunstmest. De boeren leren compost te produceren en hoe ze de bodemvruchtbaarheid kunnen verbeteren. Op deze manier dragen ze niet alleen bij aan de bescherming van het klimaat, maar profiteren ze ook van hogere opbrengsten. Daarnaast ontvangen zij van ons, voor de CO₂ die door biologische teelt bespaard en opgenomen wordt, financiële steun. We bouwen dit project momenteel samen met onze partners van Soil & More Impacts verder uit. Lees hier meer over onze bio-zijde.

Sindskort hebben we de eerste resultaten van het project: in 2019 hebben we 2900 ton CO₂-equivalenten (CO₂e) besparen kunnen door de biologische teelt van de moerbeibomen, het voer voor de zijderupsen, en de geventileerde compostering. Het project heeft geld van ons ontvangen voor het in de boom-biomassa gebonden CO₂ en de CO₂-vermindering door de compostering. Met het financieren van deze klimaatbeschermende maatregelen compenseren we onze uitstoot van broeikasgassen.

Met CO₂-emissies bedoelen we CO₂e (= koolstofdioxide-equivalenten), omdat er naast koolstofdioxide nog andere broeikasgassen voorkomen, zoals methaan en lachgas, die we betrekken bij het opmaken van de balans, volgens de richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol.

Terug naar boven