Bescherm wat je liefhebt: onze waarden

Waschbär is een begeleider op weg naar bewuste consumptie. Wij willen mensen stimuleren het dagelijkse leven ecologischer vorm te geven en sociale verantwoordelijkheid te nemen. Tevens willen we mensen inspireren om met hun handelen onze wereld in al haar diversiteit te beschermen. Als basis voor deze impuls dient onze missie en het opmerkzaam in de gaten houden wat er om ons heen gebeurt.

Terugblik en naar de toekomst

We voelen ons vaak machteloos als het gaat om de grote vragen van deze tijd: Hoe kan de economische en sociale transformatie slagen? Hoe kan onze post-industriële manier van leven eruit zien? Hoe kunnen we een brug slaan van het heden naar een goede toekomst?

Tijdens het onderzoeken van het zaadgoed voor het huidige seizoen werden we ergens aan herinnerd: Bij het zoeken naar antwoorden moeten we niet alleen vooruit kijken. We moeten ons ook bewust zijn van waar we vandaan komen. Want zeer waarschijnlijk ligt de oplossing in de vorming van nieuwe synthesen uit wat zich in het verleden al bewezen heeft en wat nog bedacht moet worden.

Uitsluitend vertrouwen op technologische verworvenheden voor menselijke voedselvoorziening zou ons kwetsbaarder kunnen maken voor crisissituaties. We hebben al te maken met een verlies van ongeveer driekwart van onze gewasvariëteiten. Ons huidige voedingspatroon wordt gedomineerd door een paar soorten met een hoge opbrengst, omdat ons industriële voedselsysteem niet gericht is op diversiteit maar op productiviteit. Overal ter wereld worden dezelfde variëteiten verbouwd, gekweekt en verkocht door biotechnologische bedrijven die er de rechten op hebben.

Vroeger was zaadgoed gemeenschappelijk bezit. Veredeling en productie waren in handen van de boeren. Zij verbouwden regiospecifieke en goed aangepaste gewassen en zorgden zo voor een grote diversiteit aan variëteiten. Elk ras had zijn eigen voordelen, bijvoorbeeld op het gebied van voedingsstoffen of aanpassing aan het weer. Als de diversiteit blijft afnemen, zullen de eigenschappen van andere gewassen die ons kunnen helpen om crisissituaties het hoofd te bieden en voedsel veilig te stellen, mee verdwijnen. Want in elk van deze variëteiten zit ontwikkelingspotentieel voor de toekomst door het veredelen van nieuwe variëteiten die bijvoorbeeld aangepast zijn aan de klimaatverandering.

Daarom zijn het behoud en de verdere ontwikkeling van oude variëteiten essentieel voor onze toekomst. Met Waschbär leveren we een kleine bijdrage door zaden aan te bieden voor zaadvaste variëteiten waaruit je nieuwe planten kunt kweken.

Met vriendelijke groet,
Katharina Hupfer

Onze missie

Waschbär vindt zijn oorsprong in de ecologische protestbeweging van de jaren tachtig. Destijds werd een steeds breder publiek zich ervan bewust, dat de industrialisatie verstrekkende en negatieve gevolgen voor mens, natuur en milieu heeft. Zure regen en de kernramp van Tsjernobyl stonden symbool voor de enorme ecologische uitdagingen waar de moderne samenleving mee geconfronteerd werd.

Werkeloos toekijken was geen optie en ook protesteren en erover discussiëren was voor ons niet genoeg: Wij zijn zelf actief geworden. Waschbär werd opgericht vanuit de overtuiging dat iedereen bij kan dragen aan het reduceren van de milieuvervuiling. Sinds 1987 bieden we kennis en ecologische producten aan, om iedereen in staat te stellen de alledaagse handelingen met alternatieven milieuvriendelijker te maken en het dagelijks leven duurzamer in te richten.

In de loop der jaren hebben we ons streven naar een groenere economie steeds meer gekoppeld aan de inzet voor sociale en eerlijke arbeidsomstandigheden. Wij zijn namelijk van mening dat de handel geen doel op zich is, maar de mens moet dienen. We zetten ons in voor een economie, die alle betrokkenen in staat stelt een goed leven te leiden.

Wij zien duurzaamheid als een continu verbeterproces. Daarom werken we voortdurend aan het nog socialer en ecologischer maken van onze producten. Als pioniersbedrijf voor een sociaal en ecologisch verantwoorde levensstijl zijn we klaar om nieuwe wegen in te slaan, eigen waardeketens op te bouwen en onze partners op lange termijn bij hun ontwikkeling te begeleiden.

Sinds de oprichting van Waschbär zijn de ecologische en sociale uitdagingen niet afgenomen. Tegelijkertijd zijn er nog nooit eerder zoveel initiatieven geweest om onze economie te verduurzamen. Samen met onze klanten hebben wij een bijdrage geleverd en zullen dat blijven doen.

Wat onze drijfveer blijft, is de overtuiging dat iedereen een verschil kan maken. We kleden ons, we koken, we maken schoon, we verzorgen onszelf, we wonen en dat elke dag. Met de juiste ideeën worden deze alledaagse handelingen vele kleine bijdragen aan een duurzamere wereld. Wij zien onze producten als hulpmiddelen waarmee iedereen deze ideeën eenvoudig kan implementeren. Voor een goed leven op onze aarde.

Verklaring van Waschbär over de situatie in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne met zijn schrijnende gevolgen voor de bevolking raakt ons. Ook wij staan machteloos tegenover deze dramatische politieke ontwikkeling. Daarom voelen wij ons meer dan ooit verbonden met de missie van Waschbär, waarbij wij ons inzetten voor een meer ecologische, sociale en rechtvaardige maatschappij en economie alsmede voor respect en achting in onze omgang met elkaar. Wij zijn ervan overtuigd dat het bedrijfsleven en de politiek niet op zichzelf gericht dienen te zijn, maar steeds ten dienste moeten staan van de mens.

Zo leven wij mee met alle mensen in Oekraïne en voelen wij een bijzondere verantwoordelijkheid voor hen die direct of indirect door de productie van Waschbär-producten met ons en onze klanten verbonden zijn. Wij verkopen kleding die in Oekraïne wordt geproduceerd. Daarnaast willen wij ook stilstaan bij de mensen die in Rusland worden getroffen door de gevolgen van de oorlog.

Sinds het begin van de oorlog hebben wij contact met onze leveranciers die kledingfabrieken in Oekraïne hebben, om te horen hoe de situatie ter plaatse is en om ons medeleven te betuigen. De naaiateliers van onze partners zijn gevestigd in West-Oekraïne. In de steden Lviv en Ivano Frankivsk werken ongeveer 500 mensen aan de productie van dames-, heren- en kinderkleding voor ons assortiment. Sinds de oorlog tegen Oekraïne is de regio rond Lviv en Ivano Frankivsk in verschillende mate getroffen door aanvallen. Het meest recent door de raketaanvallen op de infrastructuur om de levering van elektriciteit, water enz. aan de bevolking te verstoren. De aanvallen veroorzaakten een tijdelijke uitval van elektriciteit en water. We waren erg blij om te horen dat niemand van het personeel gewond is geraakt en dat iedereen het goed maakt. Maar er zijn nog steeds bommeldingen en mensen moeten steeds weer een schuilplaats opzoeken.

We weten van onze partners, dat de situatie voor de lokale bevolking erg zwaar is, maar velen toch willen werken. Aanvankelijk waren de naaiateliers gesloten. Het personeel heeft zich er echter voor ingezet om de fabrieken te heropenen, zolang de omstandigheden het toelaten. Het werk betekent een beetje normaliteit voor de mensen in deze moeilijke tijden. Onze partners hebben ons verzekerd dat er schuilkelders beschikbaar zijn als er tijdens het werk een luchtalarm afgaat. Daarnaast wordt een snelle evacuatie ook getraind in het geval van aanvallen. De bescherming van mensen heeft de hoogste prioriteit. Niemand is verplicht om te gaan werken; de salarissen worden voor iedereen doorbetaald.

"Niemand van ons kan zich echt voorstellen hoe het op dit moment in Oekraïne is. We hebben contact met onze leveranciers en proberen onze bijdrage te leveren. Uiteraard blijven we onze partners trouw en helpen we ze om het personeel in de naaiateliers en hun gezinnen in hun levensonderhoud te voorzien. Dit is volgens onze partners op dit moment de beste manier om te helpen.", volgens Martina Becker van het leveranciersmanagement van Waschbär.

Lviv is een partnerstad van Freiburg, waar het hoofdkantoor van Waschbär is gevestigd. De stad Freiburg heeft een hulpprogramma voor haar partnerstad opgezet en ondersteunt vluchtelingen uit Oekraïne die in Freiburg toevlucht zoeken. Waschbär heeft een bijdrage aan dit hulpprogramma voor Oekraïne geleverd.

Aangezien de situatie op elk moment kan veranderen, geeft deze informatie alleen de situatie weer die op dit moment bij ons bekend is. Wij zullen onze klanten en medewerkers over verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.

Freiburg, 27 oktober 2022

Waschbär stopt invoer van katoen uit China

De Chinese regering wordt bekritiseerd om haar behandeling van het Oeigoerse volk in de regio Xinjiang in Noordwest-China, waar onder meer biologisch katoen wordt geproduceerd. De machthebbers worden beschuldigd van onderdrukking en niet-naleving van de mensenrechten. Deze beschuldiging heeft onder andere door de wereldwijde publicatie van de "Xinjiang Police Files" overweldigend bewijsmateriaal gekregen.

Al in het voorjaar van 2021, toen deze misstanden voor het eerst bekend werden, hebben wij besloten niet langer producten van Chinees biologisch katoen uit deze regio te kopen. Tegelijkertijd hebben wij alle artikelen van Chinees katoen uit ons assortiment genomen. Er worden geen producten meer nabesteld en we verkopen alleen nog de artikelen die zich in ons magazijn bevinden.

Daarbij handelen wij in overeenstemming met onze bedrijfsrichtlijnen, die inhouden dat ondernemen geen doel op zich is, maar ten dienste moet staan van mensen. Dit idee is ook de maatstaf voor het ontwerp van onze distributieketens. Naast de vanzelfsprekende naleving van nationale en internationale wetten en normen hanteert Waschbär bij de samenwerking met partners haar eigen strenge sociale en ecologische normen. Op die manier werken wij samen met onze partners aan de bevordering van sociale arbeidsomstandigheden en ecologisch verantwoorde productieprocessen. Als partners zich niet aan onze richtlijnen houden, verplichten wij hen om onmiddellijk corrigerende maatregelen te nemen. We laten hier voldoende tijd voor. Als er dan nog geen verbetering optreedt, beëindigen wij onze samenwerking met deze zakenpartners.

Via ons lidmaatschap van de Fair Wear Foundation blijven wij ons inzetten voor sociale arbeidsomstandigheden in confectiefabrieken in China. Bovendien zijn wij betrokken bijde Alliantie voor Duurzaam Textiel. De situatie in China blijven wij op de voet volgen en laten een verdere samenwerking met onze partners afhangen van de ontwikkelingen aldaar.

Terug naar boven