Bescherm wat je liefhebt: onze waarden

Waschbär is een begeleider op weg naar bewuste consumptie. Wij willen mensen stimuleren het dagelijkse leven ecologischer vorm te geven en sociale verantwoordelijkheid te nemen. Tevens willen we mensen inspireren om met hun handelen onze wereld in al haar diversiteit te beschermen. Als basis voor deze impuls dient onze missie en het opmerkzaam in de gaten houden wat er om ons heen gebeurt.

Onze missie

Waschbär vindt zijn oorsprong in de ecologische protestbeweging van de jaren tachtig. Destijds werd een steeds breder publiek zich ervan bewust, dat de industrialisatie verstrekkende en negatieve gevolgen voor mens, natuur en milieu heeft. Zure regen en de kernramp van Tsjernobyl stonden symbool voor de enorme ecologische uitdagingen waar de moderne samenleving mee geconfronteerd werd.

Werkeloos toekijken was geen optie en ook protesteren en erover discussiëren was voor ons niet genoeg: Wij zijn zelf actief geworden. Waschbär werd opgericht vanuit de overtuiging dat iedereen bij kan dragen aan het reduceren van de milieuvervuiling. Sinds 1987 bieden we kennis en ecologische producten aan, om iedereen in staat te stellen de alledaagse handelingen met alternatieven milieuvriendelijker te maken en het dagelijks leven duurzamer in te richten.

In de loop der jaren hebben we ons streven naar een groenere economie steeds meer gekoppeld aan de inzet voor sociale en eerlijke arbeidsomstandigheden. Wij zijn namelijk van mening dat de handel geen doel op zich is, maar de mens moet dienen. We zetten ons in voor een economie, die alle betrokkenen in staat stelt een goed leven te leiden.

Wij zien duurzaamheid als een continu verbeterproces. Daarom werken we voortdurend aan het nog socialer en ecologischer maken van onze producten. Als pioniersbedrijf voor een sociaal en ecologisch verantwoorde levensstijl zijn we klaar om nieuwe wegen in te slaan, eigen waardeketens op te bouwen en onze partners op lange termijn bij hun ontwikkeling te begeleiden.

Sinds de oprichting van Waschbär zijn de ecologische en sociale uitdagingen niet afgenomen. Tegelijkertijd zijn er nog nooit eerder zoveel initiatieven geweest om onze economie te verduurzamen. Samen met onze klanten hebben wij een bijdrage geleverd en zullen dat blijven doen.

Wat onze drijfveer blijft, is de overtuiging dat iedereen een verschil kan maken. We kleden ons, we koken, we maken schoon, we verzorgen onszelf, we wonen en dat elke dag. Met de juiste ideeën worden deze alledaagse handelingen vele kleine bijdragen aan een duurzamere wereld. Wij zien onze producten als hulpmiddelen waarmee iedereen deze ideeën eenvoudig kan implementeren. Voor een goed leven op onze aarde.

Waschbär stopt invoer van katoen uit China

De Chinese regering wordt bekritiseerd om haar behandeling van het Oeigoerse volk in de regio Xinjiang in Noordwest-China, waar onder meer biologisch katoen wordt geproduceerd. De machthebbers worden beschuldigd van onderdrukking en niet-naleving van de mensenrechten. Deze beschuldiging heeft onder andere door de wereldwijde publicatie van de "Xinjiang Police Files" overweldigend bewijsmateriaal gekregen.

Al in het voorjaar van 2021, toen deze misstanden voor het eerst bekend werden, hebben wij besloten niet langer producten van Chinees biologisch katoen uit deze regio te kopen. Tegelijkertijd hebben wij alle artikelen van Chinees katoen uit ons assortiment genomen. Er worden geen producten meer nabesteld en we verkopen alleen nog de artikelen die zich in ons magazijn bevinden.

Daarbij handelen wij in overeenstemming met onze bedrijfsrichtlijnen, die inhouden dat ondernemen geen doel op zich is, maar ten dienste moet staan van mensen. Dit idee is ook de maatstaf voor het ontwerp van onze distributieketens. Naast de vanzelfsprekende naleving van nationale en internationale wetten en normen hanteert Waschbär bij de samenwerking met partners haar eigen strenge sociale en ecologische normen. Op die manier werken wij samen met onze partners aan de bevordering van sociale arbeidsomstandigheden en ecologisch verantwoorde productieprocessen. Als partners zich niet aan onze richtlijnen houden, verplichten wij hen om onmiddellijk corrigerende maatregelen te nemen. We laten hier voldoende tijd voor. Als er dan nog geen verbetering optreedt, beëindigen wij onze samenwerking met deze zakenpartners.

Via ons lidmaatschap van de Fair Wear Foundation blijven wij ons inzetten voor sociale arbeidsomstandigheden in confectiefabrieken in China. Bovendien zijn wij betrokken bijde Alliantie voor Duurzaam Textiel. De situatie in China blijven wij op de voet volgen en laten een verdere samenwerking met onze partners afhangen van de ontwikkelingen aldaar.

Terug naar boven