Waschbär een Purpose onderneming

Waschbär – een Purpose onderneming

Waschbär, behorend tot de Triaz Group, is sinds eind 2017 een Purpose onderneming. Als Purpose onderneming zijn wij er voor onze klanten en medewerkers! Wij werken niet voor de maximale winst van investeerdes of externe eigenaren, maar voor het eigenlijke doel (engels: purpose), de firma zelf. Dit is mogelijk, omdat ons bedrijf quasi eigenaar is van zichzelf. De eigenaren van de Triaz Group kunnen de onderneming noch verkopen noch nalaten. De geboekte winst blijft in de firma en wordt of gedoneerd, aan de medewerkers in de vorm van winstuitkering of loonsverhoging uitbetaald of opnieuw geïnvesteerd voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Wat tevens in het bedrijf blijft is de verantwoordelijkheid. Niet buitenlandse investeerders of externe eigenaren, die met de dagelijkse gang van zaken niets van doen hebben treffen de beslissingen, maar altijd diegenen die op dat moment ons bedrijf runnen. Dit betekent, dat volgens het Purpose principe, de eigenaren altijd zelf het bedrijf leiden. De controle en naleving van deze regels worden door de Purpose Stichting gewaarborgd.

Terug naar boven