Waschbär een Purpose onderneming

Waschbär is een onderneming in verantwoord eigendom

Als onderneming in verantwoord eigendom werken wij samen met onze klanten, medewerkers en partners aan een "wij"-economie. Voor ons tellen niet de economische voordelen van enkele aandeelhouders, maar de voordelen voor de hele maatschappij en een goed en zinvol leven voor iedereen. Sinds eind 2017 zijn wij een onderneming in verantwoord eigendom. We hebben deze innovatieve vorm van eigendom geïmplementeerd met behulp van de Purpose Foundation, die ervoor zorgt dat we nu en in de toekomst blijven voldoen aan de principes van verantwoord eigendom.

Betekenisgerichtheid in plaats van winstmaximalisatie

De essentie van dit principe is dat ons bedrijf praktisch zichzelf bezit. De winst die wordt gerealiseerd blijft in het bedrijf, wordt geherinvesteerd, ter beschikking gesteld voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf of wordt uitgekeerd aan de werknemers in de vorm van winstuitkering. De verantwoordelijke eigenaren van Waschbär zijn fiduciaire eigenaren en mogen het bedrijf niet verkopen noch nalaten. Wat ook in het bedrijf blijft, is de verantwoording. De beslissingen worden niet genomen door externe investeerders of verre eigenaren die niets te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken, maar door mensen die in het bedrijf werken. Op die manier werken we niet voor de grootst mogelijke winst van investeerders maar kunnen ons in plaats daarvan wijden aan het eigenlijke lange termijn doel (Engels: purpose) dat wij als onderneming gesteld hebben.

Meer informatie over het thema verantwoord eigendom vind je in het Waschbär-magazine

„Verantwoordelijk eigenaarschap: tijd voor een nieuwe rechtsvorm“

Terug naar boven