Veel gestelde vragen!

De belangrijkste vragen in een oogopslag

Voor alle Waschbär producten geldt het uniforme principe "van de wieg tot het graf", beginnend bij het verantwoord omgaan met de resources bij de productie en tot aan de milieuvriendelijke verwerking van de afval. Wegwerpartikelen met een korte levensduur, zoals bv. plastic wegwerpbestek, hebben in onze catalogus niets te zoeken. Daarentegen wel de navulbare waterfilters, energiebesparende waterkokers, natuurlijke anti-motten bescherming, producten voor de gezonde keuken en het afvalvrije boodschappen doen, water- en energiebesparende hulpmiddelen - en natuurlijk onze legendarische Waschbär reinigingsmiddelen.

De voortdurende dialoog met onze klanten is zeer belangrijk voor ons. Daarom willen we hier een samenvatting geven van de meest gestelde vragen uit het vele persoonlijke contact.

1. Wat wordt verstaan onder milieuvriendelijke producten?

Strikt genomen bestaan er geen honderd procent milieuvriendelijk producten. De juistere definitie zou zijn milieuvriendelijk gedrag. Dat is gebaseerd op het principe om milieuschadelijke stoffen te vermijden in alle gebieden van het leven. Voor ieder product bestaat een milieuvriendelijk alternatief, die ertoe bijdragen waardevolle resources te ontzien en een hogere levenskwaliteit te creëren. Waschbär zet in op solide kwaliteit, vertrouwdheid en tegelijkertijd innovatie. Waschbär heeft het zichzelf als taak gesteld, klanten kennis te laten maken met deze alternatieven - eenvoudig, snel en tegen een aantrekkelijk prijs-kwaliteitsverhouding.

2. Wie bepaalt wat „eco“ is?

Welke milieucriteria uiteindelijk cruciaal zijn voor het assortiment van Waschbär, bepaalt onze interne kwaliteitswaarborg. Deze is samengesteld uit bevoegde consumenten- en milieuadviseurs, die samenwerken met onafhankelijke consumentenverenigingen en milieu-laboratoria, die zich met ieder individueel product intensief bezig houden.

3. Volgens welke criteria wordt een product aan het assortiment toegevoegd?

Voordat een product aan ons assortiment wordt toegevoegd, moet het onze keuring doorstaan. Het moet aan essentiële voorwaarden voldoen. Van belang is:

  • Herwinbare grondstoffen zoals hout, natuurlijke vezels, stearine, natuurlijke rubber, enz.
  • Producten gemaakt uit natuurlijke grondstoffen, bijv. glas, roestvrij staal, keramiek en porselein.
  • Kunststoffen alleen bij zinvolle, duurzame voordelen, zoals bijv. onbreekbare drinkbekers voor kinderen.
  • Topkwaliteit, duurzaam en herstelbaar.
  • Hoge milieunormen bij de productie, zoals gesloten watersystemen, recyclingmethoden, sociale compatibiliteit.
  • Functionele producten, veilig in gebruik, verdraagzaam voor de gezondheid en milieuvriendelijk af te voeren.

4. Hoe test Waschbär de producten?

Indien een product de interne keuring heeft doorstaan, wordt het aan uitgebreide gebruikerstests in testhuishoudens onderworpen. We willen weten, of het in de praktijk voldoet, hoe het gebruik ervaren wordt en of de voordelen van het product reëel zijn. Nadat alle testresultaten bekend zijn, valt de definitieve beslissing. Voldoet het product aan alle functionele- en milieueisen, is het een commerciële beslissing. Voldoet het slechts deels aan deze eisen, dan worden de milieu- en klantvoordelen tegen elkaar afgewogen. In elke geval wordt, om het product nog milieuvriendelijker en prijsgunstiger te maken, samen met de leveranciers naar verbeteringen gezocht.

5. Waarom biedt Waschbär een zo groot assortiment aan?

Simpelweg omdat er zoveel verschillende gebieden in het leven zijn, waarvoor biologische producten de eenvoudigere en gezondere oplossing zijn en omdat wij ervan overtuigd zijn, dat natuurlijke dingen meer vreugde en kwaliteit in het dagelijkse leven brengen.

6. Waar zoekt en vindt Waschbär zijn producten?

Gedetailleerd marktonderzoek, constante bezoeken aan milieubeurzen en intensieve contacten met op biologische producten gespecialiseerde leveranciers, zijn voor ons vanzelfsprekend. Daarnaast ontwikkelen wij onze eigen producten welke, in samenwerking met onze leveranciers, worden geproduceerd. Vaak zijn deze gebaseerd op ideeën en voorstellen van toegewijde klanten.

7. Wie zijn de leveranciers van Waschbär?

Tijdens onze ecologische expedities ontmoeten we altijd weer dezelfde speciale aanbieders met vele jaren aan milieuervaring. Het zijn vaak kleine ambachtelijke- en familiebedrijven, die trouw zijn gebleven aan hun traditionele technieken. Daarbij komen conventionele leveranciers met een grote vakkennis in ecologische deelgebieden. Niet zelden was Waschbär de aanleiding voor een extra "Eco-richting" in hun assortiment. Hier hebben wij als het ware ontwikkelingshulp geboden.

8. Welke materialen zijn niet door de Waschbär keuring gekomen?

  • Teflon, milieuonvriendelijk tijdens de productie, het gebruik en de afvalverwijdering.
  • PVC, omdat bij de productie en afvoer dioxine vrij kan komen (indien het niet anders kan, gebruik bij elektrische kabels mogelijk).
  • Verchroomde producten, uit conventionele productie.