Lege batterijen

Dat lege batterijen niet thuishoren in de vuilnisbak, weet iedereen. Er kunnen namelijk stoffen inzitten die schadelijk zijn voor het milieu en de metalen kunnen worden hergebruikt. Het inleveren van je lege batterijen is dus uitermate nuttig en scheelt een hoop verspilling. Je kunt de batterijen (en accu´s) hiervoor bijvoorbeeld kosteloos naar ons terugsturen. Maar beter nog is de meer milieuvriendelijkere oplossing door de afgifte van lege batterijen bij een lokaal verzamelpunt Meer informatie vind je op: http://www.legebatterijen.nl. Het symbool kenmerkt batterijen met schadelijke stoffen.

Batterierücknahme
De toevoegingen "Cd", "Hg" en/of "Pb" geven de schadelijke inhoudsstoffen cadmium, kwikzilver en/of lood aan.


Terug naar boven