Consumenteninformatie

 1. De belangrijkste informatie omtrent onze artikelen vindt u in onze online shop. De in onze online shop vermelde prijzen zijn bruto prijzen inclusief BTW.

 2. De overeenkomst wordt gesloten met Waschbär GmbH, handelend onder de naam Waschbär Eco-Shop, Vestigings- & bezoekadres: Wöhlerstraße 4, 79108 Freiburg i. Breisgau, Duitsland, Bedrijfsleiding: Katharina Hupfer. KvK: Amtsgericht Freiburg i. Brsg, Duitsland, HRB 6822, BTW-Nr.: NL 8215.47.343 B01. De overeenkomst komt tot stand zoals beschreven in Artikel 5 in onze Algemene Voorwaarden. Onze Algemene Voorwaarden vindt u hier. De Algemene Voorwaarden worden ook meegestuurd met de bestelbevesting per e-mail.

 3. Voor verpakking en verzending berekenen we u € 6,45. Bij een bestelling die in gedeelten wordt verzonden, worden de verzendkosten slechts één maal berekend.

  LET OP: voor bestellingen geldt een minimale bestelwaarde van € 30,- na aftrek van alle kortingen.

 4. U kunt - uitgaande van een positieve kredietwaardigheid – als volgt betalen:
  a) door overschrijving op onze rekening binnen twee weken na ontvangst van onze factuur en levering (betaling op rekening);
  b) vooraf per bankoverschrijving op onze rekening binnen twee weken na ontvangst van onze email (vooruitbetaling);
  c) door het verstrekken van een SEPA-machtiging tot automatische incasso. Het bedrag wordt twee weken na levering afgeschreven. Een afgegeven SEPA-machtiging tot automatische incasso geldt ook voor verdere opdrachten tot herroeping;
  d) in het geval van een winkelwagen met alleen direct leverbare producten is betaling ook mogelijk via PayPal. Aan het einde van het bestelproces wordt u doorgestuurd naar PayPal. Vervolgens kunt u daar inloggen met uw gebruikersgegevens en de betaling bevestigen. Als u een nieuwe PayPal-klant bent, kunt u een PayPal-rekening openen en vervolgens de betaling bevestigen. Als u goederen terugstuurt, wordt het bedrag teruggestort op uw PayPal-rekening;

  We behouden ons het recht voor om alleen te leveren tegen PayPal of vooruitbetaling voor eerste bestellingen of als u geen kredietwaardigheidstoetsing wilt laten uitvoeren of als er gerechtvaardigde aanwijzingen zijn voor een risico van betalingsverzuim of in andere gerechtvaardigde individuele gevallen.

 5. Batterijen en accu’s zijn chemisch afval, daarom bent u wettelijk verplicht deze in verbruikte toestand terug te geven of ze ergens anders, aan vakkundige handen, af te geven. U kunt deze afgeven bij een lokaal collectiepunt of u kunt de batterijen en accu´s hiervoor kosteloos naar ons terugsturen. Het symbool kenmerkt batterijen met schadelijke stoffen. De toevoegingen "Cd", "Hg" en/of "Pb" geven de schadelijke inhoudsstoffen cadmium, kwikzilver en/of lood aan.

 6. Oude apparaten: Indien het apparaat niet meer gebruikt kan worden, is iedere verbruiker wettelijk verplicht oude apparaten apart van huisafval bv. bij een milieu-verzamelpark van de gemeente / stad af te geven. Hierdoor wordt gegarandeerd, dat de oude apparaten vakkundig verwerkt worden en negatieve uitwerkingen op het milieu vermeden. Om deze reden zijn elektrische apparaten met dit symbool gekenmerkt.

 7. Gebruik van foto- en tekstmateriaal van onze website is alleen na toestemming door Waschbär GmbH toegestaan.
Terug naar boven