Privacyverklaring

Waschbär GmbH - Waschbär Eco-Shop

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Waschbär GmbH acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Waschbär GmbH is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Meer informatie over de verschillende soorten cookies, welke informatie hiermee verzameld wordt en voor welk doel vindt u in onze cookieverklaring. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Uw nickname
 • Geboortedatum
 • IP-adres

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Dit omvat ook kredietwaardigheidsgegevens en het doorgeven aan gemachtigde dienstverlenende instanties, zoals bijv. transportondernemingen.

Toetsing kredietwaardigheid

Om uitval van betalingen te vermijden behouden wij ons het recht voor, om voor iedere bestelling de kredietwaardigheid te laten toetsen. Heeft u voor betaling op rekening of betalen via automatische incasso gekozen, dan worden met de daarvoor benodigde gegevens (voornaam, achternaam, adres, eventuele negatieve gegevens) bij ons de kredietwaardigheid op basis van een wiskundige/statische methode van de Firma CRIF GmbH, Kaiserstraße 217, 76133 Karlsruhe, Duitsland, getoetst en gedurende de klantenovereenkomst adres en eventuele negatieve gegevens aan dit bureau doorgegeven. Wij hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven.

Gegevensverwerking voor PayPal-betalingen

Als u besluit met PayPal te betalen, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Mollie BV, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland, aan wie wij de door u verstrekte gegevens verstrekken voor de juiste uitvoering van de betaling, samen met de gegevens over uw bestelling (naam, Adres, IBAN, BIC, factuurbedrag, etc.) in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. b van de AVG. Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven ten behoeve van het afhandelen van betalingen bij de betaaldienstverlener Mollie en alleen voor zover dat hiervoor nodig is.

Mollie geeft uw betalingsgegevens door als onderdeel van het betalingsproces aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"). De overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. b van de AVG en alleen voor zover dit nodig is voor de betalingsverwerking. Mollie heeft hiervoor een orderverwerkingsopdracht afgesloten en zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens te allen tijde hetzelfde beschermingsniveau genieten en dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens gegarandeerd is. Meer informatie vindt u op https://www.mollie.com/nl/privacy.

Bij betaling via PayPal heb je een PayPal-account nodig. De algemene voorwaarden en gegevensbeschermingsinformatie van PayPal zijn van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie over gegevensbescherming het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per post
 • per e-mail
 • via social media

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie

Bij het schrijven van een artikelbeoordeling wordt de door u zelf opgegeven informatie gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar is. Deze publicatie is afgeschermd voor zoekmachines. U kiest zelf welke informatie u publiceert. Het is mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent. Op verzoek anonimiseren wij informatie die gepubliceerd is.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners leveren op maat gesneden advertenties op basis van uw persoonsgegevens. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners kunnen uw gegevens voor eigen marketingdoeleinden gebruiken.

Wij hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven. In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.
Voor het gebruik van cookies, die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de website, is uw toestemming vereist via ons consentmanagementsysteem. Meer informatie over de verschillende soorten cookies, welke informatie hiermee verzameld wordt en voor welk doel vindt u in onze cookieverklaring.
U kunt de toestemming voor deze cookies op onze website op elk gewenst moment intrekken en de door u gekozen instellingen bekijken en wijzigen middels het icoontje linksonder op iedere pagina.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Bewaartermijnen

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Beveiliging

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Waschbär GmbH
Bedrijfsadres: Wöhlerstr. 4, 79108 Freiburg, Duitsland
Postadres: Postbus 303, 3440 AH Woerden
K.v.K.: Amtsgericht Freiburg i. Brsg., Duitsland, HRB 6822
B.T.W.-nummer: NL 8215.47.343 B01
privacy@waschbaer.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-01-2021.

Terug naar boven