Müllvermeidung & Mülltrennung

Afvalscheiding en -vermindering

Afvalscheiding en -vermindering: zo verminder je je afval en zorg je voor optimale recycling.

In doorsnee produceert ieder van ons rond 1,5 kilo afval per dag. Hoe je afval vermijden kan, waarom afval scheiden belangrijk is en welke producten je daarbij helpen - dat lees je in onze tips.

Natuurlijk is het ecologisch gezien het beste, als er helemaal geen afval ontstaat. Afval kan echter nog dienst doen, als het opnieuw gebruikt wordt. Zo kunnen we de schade beperken, door het materiaal na gebruik in te zamelen en de waardevolle grondstoffen te recyclen tot een nieuw product. Het gebruik van gerecyclede grondstoffen ontziet de natuurlijke hulpbronnen, brengt het landgebruik terug en helpt schadelijke uitstoot te reduceren.

Afvalscheiding

Noodzakelijk voor recycling-producten

Zorgvuldige afvalscheiding is belangrijk, omdat grondstoffen zoals glas, papier, kunststof/plastic, metaal en elektrische apparaten beter (en hoogwaardiger) gerecycled kunnen worden, als ze soortecht/zuiver en zo min mogelijk verontreinigd zijn. Is het teveel vervuild, kan het niet meer gebruikt worden en komt het op het vuildepot terecht, of wordt het verbrand. Dus hoe minder vuilnis in het restafval belandt, hoe beter! Welk afval precies waarin moet, kun je navragen bij de gemeente of opzoeken via afvalscheidingswijzers op internet en met de juiste producten wordt afvalscheiden makkelijker.

Bio-afval

Waardevolle compost uit keukenresten

Uit bioafval kunnen afvalverwerkingsbedrijven waardevolle compost of ook wel biogas produceren.Daarom is het belangrijk dat fruit- en groenteresten, aardappel- en eierschillen, verwelkte bloemen en koffiedrab in de gft-container terecht komen. Met composteerbare zakjes en een speciale bioafval-emmer kan dit hygiënisch en reukarm. Je kan ook zelf je keukenresten composteren. Met onze keuken-composter „Bokashi“ kan zelfs in de kleinste stadswoning humus en mest gemaakt worden. In de luchtdichte houder is een versneld composteerproces mogelijk, door aan de keukenresten speciaal ferment toe te voegen.

Gerecyclede producten

Hergebruik waardevolle grondstoffen

Er bestaan nog niet veel producten die compleet gerecycled kunnen worden. Daarom proberen sommige wetenschappers en bedrijven momenteel producten zo te ontwikkelen, dat ze na gebruik optimaal in de bestanddelen ontleed en compleet hergebruikt kunnen worden. Dit concept heet ‚Cradle-to-Cradle‘ (op zijn Nederlands: van wieg tot wieg). Bedrijven die bewust gerecyclede materialen inzetten in de productie, zijn belangrijke pioniers op weg naar een circulaire economie (naar het voorbeeld van de kringloop in de natuur). Een productvoorbeeld hiervan, is onze pedaalemmer Twin "gerecycled", die uit gerecycled kunststof gemaakt is en met twee binnenemmers het scheiden van afval makkelijker maakt.