Consumenteninformatie

 1. De belangrijkste informatie omtrent onze artikelen vindt u in onze online shop.
 2. De overeenkomst wordt gesloten met Triaz GmbH, handelend onder de naam Waschbär Eco-Shop, Vestigings- & bezoekadres: Wöhlerstraße 4, 79108 Freiburg i. Breisgau, Duitsland, Bedrijfsleiding: Katharina Hupfer en Matthias Wehrle. KvK: Amtsgericht Freiburg i. Brsg, Duitsland, HRB 6822, BTW-Nr.: NL 8215.47.343 B01. De overeenkomst komt tot stand zoals beschreven in Artikel 5 in onze Algemene Voorwaarden. Onze Algemene Voorwaarden vindt u hier. De Algemene Voorwaarden worden ook meegestuurd met de bestelbevesting per e-mail.
 3. Prijzen zijn geldig als aangegeven in de Online Shop. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk geldende BTW. Voor verpakking en verzending berekenen we u € 5,95. Bij een bestelling die in gedeelten wordt verzonden, worden de verzendkosten slechts één maal berekend. Voor artikelleveringen met het volgende logo worden extra vrachtkosten à € 29,95 in rekening gebracht. Deze toeslag wordt eenmalig berekend, onafhankelijk van het aantal bestelde artikelen.
  LET OP: voor bestellingen geldt een minimale bestelwaarde van € 30,- na aftrek van alle kortingen.
 4. Voordeelnummers

  a)Om verschillende acties te promoten worden voordeelnummers uitgegeven
  b)Deze voordeelnummers zijn geldig binnen een bepaalde periode en kunnen worden besteed bij een minimale aankoopwaarde van niet-prijsgebonden artikelen. De minimale aankoopwaarde is de waarde van niet-prijsgebonden artikelen verminderd met de waarde van een waardebon, de waarde van eventuele retouren en niet- leverbare artikelen. Verzend- en transportkosten tellen niet mee.
  c) Wordt de minimale aankoopwaarde niet bereikt, kan men geen aanspraak maken op het voordeel of de waardebon. Een eerder verzilverde waardebon of voordeel verliest zijn waarde, wanneer bijvoorbeeld door een retourzending de minimale aankoopwaarde alsnog niet gehaald wordt.
  d) Ook bij het verliezen van de geldigheid van het voordeelnummer blijft de koopverplichting bestaan. De hierdoor onstane vordering dient binnen 14 dagen aan Triaz GmbH te worden voldaan.
  e) Het voordeelnummer kan alleen bij een bestelling worden ingewisseld. Het is niet mogelijk de waardebon of het voordeel met terugwerkende kracht te verrekenen.
  f) Het voordeelnummer kan per actieperiode en per klant slecht één keer worden ingewisseld.
  g) Contant uitbetalen van het voordeel of de waardebon is niet mogelijk. Het is niet toegestaan om het voordeelnummer voor het bestellen van een kadobon te gebruiken.
  h) Voordeelnummers kunnen niet gecombineerd worden met andere kortingsacties of waardebonnen.

 5. Na ontvangst van uw bestelling wordt deze in behandeling genomen. Mocht de levering vertraging oplopen of een artikel onverhoopt niet leverbaar zijn, dan krijgt u daarvan zo spoedig mogelijk bericht. Uw bestelling wordt, mits voorradig, binnen circa 10 werkdagen bij u aangeboden. De levertijd voor bepaalde productgroepen, in het bijzonder meubilair, kan van de normale levertijden afwijken. Voor meer informatie over de levertijd kunt u ook contact opnemen met onze klantenservice.
 6. Voor levering en betaling verwijzen wij u naar Artikel 13 en Artikel 15 van onze Algemene Voorwaarden.
 7. Op al onze artikelen zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepassing. Dit betekent dat het geleverde artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren moet functioneren. Naast de wettelijke garantie geldt voor sommige artikelen ook een fabrieksgarantie. Dit is een aanvulling op de wettelijke garantie. Deze extra garantie geldt voor een bepaalde tijd. Informatie over deze extra garantie vindt u in de bijgevoegde garantievoorwaarden van de fabrikant.
 8. U heeft als klant het recht om binnen 14 dagen, zonder opgaaf van redenen, de overeenkomst te ontbinden.
 9. Herroepingsrecht
  Herroepingsrecht

  U heeft het recht om binnen een maand, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te ontbinden. Binnen deze termijn mag het artikel worden uitgepakt of gebruikt in de mate die nodig is om het artikel te kunnen beoordelen, zoals bij een koop in een winkel had plaatsgevonden, tenzij anders vermeld

  De herroepingstermijn van een maand gaat in:
  - op de dag dat het artikel is ontvangen
  - op de dag, bij meerdere artikelen in een bestelling die afzonderlijk worden geleverd, dat het laatste artikel is ontvangen
  - op de dag, bij een artikel dat uit verschillende onderdelen bestaat, dat het laatste onderdeel is ontvangen

  Het herroepen van een overeenkomst kan door:
  - het invullen en toesturen van ons Modelformulier voor herroeping
  - door een brief, een fax of een e-mail te sturen met een eenduidige verklaring dat de overeenkomst herroepen wordt
  - het maken van een afhaalopdracht via een van onze medewerkers
  - het afgeven van de retourartikelen bij een DHL Servicepunt onder vermelding van Waschbär Triaz GmbH, p/a Reactorweg 21, 3542 AD Utrecht.

  Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het herroepen van de overeenkomst, dient het artikel daadwerkelijk te worden teruggestuurd. Elke levering bevat een retourbon. Ook door het meesturen van de retourbon maakt u gebruik van het herroepingsrecht. Het artikel dient compleet met alle geleverde toebehoren, in de - voor zover redelijkerwijs mogelijk - originele staat en verpakking, te worden teruggestuurd.

  Van het herroepingsrecht uitgesloten zijn de volgende artikelen:
  - artikelen die overeenkomstig uw specificaties zijn aangepast
  - artikelen die duidelijk persoonlijk van aard zijn of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

  Als u de bestelling volledig aan ons retour stuurt, vergoeden wij het complete bedrag, inclusief eventuele verzendkosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen volgend op de dag dat u ons op de hoogte heeft gebracht van het herroepen van de aankoop. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

  U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

  Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

  Met het toepassen van het herroepingsrecht vervalt de eventuele betaalverplichting niet.
  Is door het retour verwerken in onze administratie een tegoed ontstaan, wordt, zodra uw retourzending bij ons is verwerkt, uw tegoed binnen 14 dagen na ontbinding op uw rekening teruggeboekt. Om de snelheid van de verwerking te vergroten, vragen wij u om de volgende gegevens op de retourbon te vermelden: naam rekeninghouder, IBAN en BIC. Als er nog facturen met een betalingsachterstand openstaan, wordt het geld niet teruggestort. Het bedrag wordt dan verrekend met het openstaande saldo. Een tegoed, ontstaan door het verzilveren van een waardebon, wordt ook terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel. U krijgt een nieuwe waardebon en die wordt met uw volgende bestelling verrekend.

  Einde herroepingsrecht
 10. U kunt artikelen kostenloos aan ons retourneren door het maken van een afhaalopdracht via onze klantenservice of door afgifte bij een DHL Servicepunt. Heeft u de oorspronkelijke verpakking niet meer, dan kunt u de retourzending afgeven onder vermelding van Waschbär, Triaz GmbH. Voeg a.u.b. altijd de retourbon toe (zie onderaan achterzijde factuur). Mocht deze niet meer voorhanden zijn, voeg dan een brief met uw naam, adres en klantnummer toe
 11. Bij het overmaken van het factuurbedrag kunt u de prijs van het teruggestuurde artikel of de teruggestuurde artikelen op het totaalbedrag in mindering brengen
 12. Batterijen en accu’s zijn chemisch afval, daarom bent u wettelijk verplicht deze in verbruikte toestand terug te geven of ze ergens anders, aan vakkundige handen, af te geven. U kunt deze afgeven bij een lokaal collectiepunt of u kunt de batterijen en accu´s hiervoor kosteloos naar ons terugsturen. Het symbool kenmerkt batterijen met schadelijke stoffen. De toevoegingen "Cd", "Hg" en/of "Pb" geven de schadelijke inhoudsstoffen cadmium, kwikzilver en/of lood aan.
 13. Oude apparaten: Indien het apparaat niet meer gebruikt kan worden, is iedere verbruiker wettelijk verplicht oude apparaten apart van huisafval bv. bij een milieu-verzamelpark van de gemeente / stad af te geven. Hierdoor wordt gegarandeerd, dat de oude apparaten vakkundig verwerkt worden en negatieve uitwerkingen op het milieu vermeden. Om deze reden zijn elektrische apparaten met dit symbool gekenmerkt.
 14. Gebruik van foto- en tekstmateriaal van onze website is alleen na toestemming door Triaz GmbH toegestaan.